Europe

Het programmagebied beslaat het volledige grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie alsook Noorwegen en Zwitserland.

 

Programmaperiode 2021-2027

Het samenwerkingsprogramma voor de periode 2021-2027 werd bij de Europese Commissie ingediend. Na haar goedkeuring kan het programma officieel van start gaan.

 

Programmaperiode 2014-2020

Budget
359.000.000 EUR

Thema’s
Onderzoek en innovatie
  
Concurrentievermogen van kmo’s
  
Koolstofarme economie
  
Efficiënt omgaan met hulpbronnen

Overzicht projecten

Meer info: www.interregeurope.eu
Heb je vragen? Contacteer het secretariaat.