Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Vlaanderen-Nederland programma wordt uitgevoerd op het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (enkel arr. Leuven), Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (zonder arr. Veurne en Ieper). Aan de Nederlandse kant provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 

 

Programmaperiode 2014-2020

Budget
152.000.000 EUR

Thema’s
Innovatie (40%)
    
Energie (22%)
    
Milieu en hulpbronnen (22%)
    
Arbeidsmobiliteit (10%)

Het programma investeert in projecten die innovatieve en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen.

Overzicht projecten 

Meer info: www.grensregio.eu
Heb je vragen? Contacteer het secretariaat.