Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Vlaanderen-Nederland programma wordt uitgevoerd op het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (enkel arr. Leuven), Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (zonder arr. Veurne en Ieper). Aan de Nederlandse kant provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

 

Programmaperiode 2021-2027

Het zesde subsidieprogramma werd na goedkeuring door de Vlaamse en Nederlandse regeringen ingediend bij de Europese Commissie. In afwachting van definitieve goedkeuring werd reeds een eerste oproep voor indiening gelanceerd.

 

Programmaperiode 2014-2020

Budget
152.000.000 EUR

Thema’s
Innovatie (40%)
    
Energie (22%)
    
Milieu en hulpbronnen (22%)
    
Arbeidsmobiliteit (10%)

Het programma investeert in projecten die innovatieve en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen.

Overzicht projecten 

Meer info: www.grensregio.eu
Heb je vragen? Contacteer het secretariaat.