Kennis en innovatie

Om onze regio op het vlak van kennis en innovatie naar een hoger niveau te tillen moet er verder worden geïnvesteerd in een slimme specialisatie van het gebied, in efficiënte kennisclustering en in de verdere uitbouw van een aantal topsectoren, zoals biogebaseerde economie, agrofood, blue energy, aquacultuur en creatieve industrie.

Kennis en onderwijs worden gezien als belangrijke motoren voor innovatie. Maar we willen ook inspelen op zorgeconomie en innoverend toeristisch ondernemen.