Life!

Het Life-programma steunt projecten uit de hele Europese Unie die zich inzetten voor milieu, natuur en klimaat.

 

Programmaperiode 2014-2020

Budget
3.400.000.000 EUR

Thema’s
Natuur en Biodiversiteit
  
Leefmilieu
  
Klimaatactie
  
Informatie en communicatie

 

Life heeft als doel het Europese Milieu- en natuurbeleid te ontwikkelen, implementeren, monitoren en te evalueren.

Overzicht projecten

Meer info: ec.europa.eu/environment/life
Heb je vragen? Contacteer het contactpunt.