Straits Committee

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee (Straits Committee) is een samenwerkingsverband tussen verschillende regio’s in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Het is een multilateraal forum voor dialoog dat een flexibel kader biedt voor zijn leden om samen te werken en dat toelaat deze samenwerking uit te breiden tot lokale stakeholders zoals verenigingen, het hoger onderwijs en de zakenwereld.

Het Straits Committee biedt financiële ondersteuning aan kleinschalige, grensoverschrijdende projecten waarbij aangetoond kan worden dat samenwerking tastbare voordelen oplevert.

Meer info: www.straitscommittee.eu
Heb je vragen? Eén van deze contactpersonen helpt je graag verder.