Thema’s

Euregio Scheldemond stelde in 2014 een strategische visie en actieplan 2020 vast.

Visie

Euregio Scheldemond wil in 2020 een toonaangevende dynamische regio zijn in het Vlaams-Nederlandse grensgebied en de regio duidelijk op de Europese kaart zetten. Dit vanuit een eigen perspectief en via een doorgedreven grensoverschrijdende samenwerking.

Daarvoor zijn ook voldoende troeven aanwezig: kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, ruimte voor creatieve, innovatieve, cross-sectorale verbanden en een goed platform voor grensarbeid.

Missie

De Euregio Scheldemond wil zich onderscheiden door het stimuleren van samenwerking op het vlak van biogebaseerde economie, agrofood, logistiek, duurzame havens, zorgeconomie en beleveniseconomie, en door het bieden van een platform voor creatieve, innovatieve samenwerkingsinitiatieven over sectoren heen.

Als netwerk van intermediaire en lokale besturen is de Scheldemondraad goed geplaatst voor een faciliterende rol in de samenwerking tussen overheden, bedrijfswereld en onderwijs, rekening houdend met het maatschappelijke draagvlak. De Scheldemondraad bevordert hiertoe concrete samenwerkingsprojecten. Waar nodig neemt de raad ook het lobbywerk op naar bevoegde overheden.