Werk en ondernemen

We willen werk maken van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hiertoe moet de grens, die nog altijd voor tal van belemmeringen zorgt, nog meer worden weggewerkt. We zullen vooral inzetten op een degelijke informatievoorziening, maar ook op het oplossen van knelpunten. Waar mogelijk wil dit grensgebied fungeren als experimenteerruimte voor nieuwe wet- en regelgeving.

Kmo/mkb-bedrijven blijven heel belangrijk voor de regio. Zij zorgen voor een enorme economische toegevoegde waarde en voor veel werkgelegenheid. Daarnaast zijn ze belangrijk voor innovatie en creativiteit. Euregio Scheldemond onderkent het belang van de kleine en middelgrote bedrijven en wil daarom inzetten op ondersteunende maatregelen voor dit midden- en kleinbedrijf.