Incidentbestrijding in het North Sea Port district

Projectleider Veiligheidsregio Zeeland
Partners Hulpverleningszone Centrum, North Sea Port Netherlands N.V., North Sea Port Flanders N.V.
Totale kosten 29.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 29.000 EUR
Looptijd 2019-2020

De havenbedrijven Zeeland Seaports (NL) en Gent (BE) zijn gefuseerd onder de naam North Sea Port. Beide havenbedrijven hebben vanuit het verleden, elk op eigen wijze, een samenwerking met respectievelijk Veiligheidsregio Zeeland (NL) en Hulpverleningszone Centrum (BE) opgezet en in stand gehouden.

De basis voor deze samenwerking ligt enerzijds in de (wettelijke) verantwoordelijkheid van de overheidsorganisaties als het gaat om het borgen van effectieve en efficiënte organisatie voor de incidentbestrijding in de havengebieden en anderzijds in de verantwoordelijkheid van North Sea Port voor de effectieve, efficiënte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer in het havengebied. Een en ander met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving relevant voor betrokken partijen. Daarbij draagt North Sea Port de zorg voor de (nautische en maritieme) veiligheid in de havengebieden. In het kader hiervan heeft North Sea Port de samenwerking opgezet met eerdergenoemde partijen.

Met de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports is het verzorgingsgebied van North Sea Port grensoverschrijdend geworden en wordt op vele terreinen internationaal samengewerkt. Dit geldt ook op het gebied van fysieke veiligheid en hulpverlening in het havengebied. Veiligheidsregio Zeeland, Hulpverleningszone Centrum en North Sea Port achten de intensivering van de samenwerking van toegevoegde waarde als het gaat om incidentbestrijding in het North Sea Port district.

In 2020 is een ten behoeve van de samenwerking tussen North Sea Port en Veiligheidsregio Zeeland een natuurlijk evaluatiemoment gepland. Mocht de beoogde samenwerking in ‘GROS-verband’ daadwerkelijk kansen voor alle partijen opleveren, lijkt dit een moment om als stip op de horizon te hanteren en de samenwerking verder gedrieën vorm te geven.