Over ons

Als Euregio Scheldemond dragen we grensoverschrijdende samenwerking uit, zo bestaat ook ons Scheldemondteam uit Nederlanders en Vlamingen. Vanuit ons kantoor in Gent bouwen we mee aan een sterke Euregio, waar de grens geen belemmering mag zijn voor een dynamisch en grensoverschrijdend leven.

Gezien de lange en rijke traditie van grensoverschrijdende samenwerking die de Euregio kent, profileren we ons ook graag als een kennis- en expertisecentrum met een zeer uitgebreid netwerk aan partners. Meer info over ons vind je hieronder.

Visie

De Euregio Scheldemond wil “een toonaangevende, dynamische regio zijn in het Vlaams-Nederlandse grensgebied” en daarmee de regio duidelijk op de Europese kaart zetten. Aan beide zijden van de grens wordt op dit moment op verschillende bestuurlijke niveaus gewerkt aan (ruimtelijke) visiedocumenten…

Geschiedenis

Op 16 november 1989 ondertekenden de drie provincies een intentieverklaring op basis van het Benelux Verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking. In de jaren daarna werd een structuur opgebouwd en kreeg de Euregio Scheldemond stilaan vorm. Op 13 december 1993 kwam de Scheldemondraad voor het eerst samen. De structuur werd uitgebreid door het oprichten van vakgroepen rond economie, toerisme, onderwijs,…

Organigram en werkgebied

Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met een Gemeenschappelijk Orgaan, de Scheldemondraad. We werken thematisch via verschillende vakgroepen en gebiedsgericht via gemeentelijke clusters. Het Scheldemondteam staat in voor de uitvoering van de werking…

Scheldemondraad

De Scheldemondraad is het hoogste bestuursorgaan van Euregio Scheldemond. Het is de motor achter de samenwerking tussen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland…

Grenswerk

Het samenwerkingsverband binnen Euregio Scheldemond tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland biedt duurzame handvatten voor het beantwoorden van actuele (ruimtelijke) vraagstukken en anticipeert op de vragen van de toekomst. Het doel is ook om bij te dragen aan een betere afstemming op het vlak van omgevingsbeleid van de verschillende provincies…