Gemeentelijke clusters

Er zijn drie gemeentelijke clusters actief:

Hoewel de intensiteit en de organisatie van de gemeentelijke samenwerking in de clusters verschilt, werken de drie gemeentelijke clusters grensoverschrijdend samen in een regiospecifiek gebied.