D’oede doze

Projectleider Mentor vzw
Partners Hogeschool West-Vlaanderen, sTimul, UZ Gent
Totale kosten 35.273,92 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 35.273,92 EUR
Looptijd 2018-2019

De studiedienst van de Vlaamse regering stelt dat tussen 2014 en 2024 het aantal 65- plussers tot 30 % zal toenemen. In ‘Zorg en Financiering’ lezen we dat 1 op 5 ouderen van 55 tot 80 jaar een of meer lichamelijke beperkingen heeft. De omgeving van de oudere is onvoldoende afgestemd op deze beperkingen (onderzoek KU Leuven). Bijkomend stellen we vast dat er tegen 2050 in Vlaanderen 200.000 mensen met dementie zullen zijn wat een verdubbeling betekent ten opzichte van 2015 (bron: ‘vergeet dementie onthou mens’).

Als niet-ouderen is het moeilijk om ons te verplaatsen in die leefwereld. Daarom ontwikkelde Mentor i.s.m. studenten Industrial Product Design Hogeschool West-Vlaanderen D’oede doze: een demokoffer met tientallen simulatietools die fysieke problemen eigen aan het ouder worden nabootsen; minder goed horen, minder goed zien, fijne en grove motoriek die het laat afweten, rugproblemen, spasmen, artrose, slikproblemen,… Naast deze drempels werden tools ontwikkeld die dementie simuleren waarmee de gebruiker het dagelijks leven als persoon met dementie ervaart. Doelstelling: de gebruiker beleeft a.d.h.v. de simulatietools een waar AHA-moment met als gevolg het mogelijk genereren van meer empathie en respect voor mensen met beperkingen, mensen met dementie maar ook voor bijvoorbeeld de moeilijke opdracht van een mantelzorger.

De eerste versie en het concept van D’oede doze wordt positief onthaald in de zorg- en welzijnssector. Het eerste werkingsjaar heeft ons een aantal werkpunten meegegeven die we willen aanpakken om D’oede doze verder uit te rollen. Met de steun van het Scheldemonddossier willen wij in de eerste periode van het project onze simulatietools vertalen naar duurzame tools met bijhorende duurzame vorming waarbij de twee types tools en twee types opleidingen in synergie op elkaar afgestemd zijn met het werkveld. Bovendien willen wij een uitbreiding naar beperkingen in het algemeen en niet alleen bij ouderen.