Coördinatieproject Scheldemondfonds

Projectleider Provincie West-Vlaanderen
Partners Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland
Totale kosten 6.950 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 6.950 EUR
Looptijd 2008-2010

Om de initiatieven van de Scheldemondraad en/of zijn vakgroepen of samenwerkende gemeentebesturen op een vlotte manier te ondersteunen, willen de projectpartners het financieel beheer zo effectief en efficiënt mogelijk aanpakken. Ook de bekendmaking van het fonds bij zijn doelgroep is een belangrijk punt bij de start van dit project.

Er is een eerste initiële periode voorzien van 2 jaar en 7 maanden. Na deze tijd zal het Scheldemondfonds geëvalueerd worden. Hoofddoel is om West-Vlaanderen te vergoeden voor zijn financiële beheerskosten.