Bedrijf + School

Projectleider RTC West-Vlaanderen
Partners RTC Oost-Vlaanderen, Technocentrum Zeeland
Totale kosten 55.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 30.000 EUR
Looptijd 2015-2016

Bedrijf + School is een project dat zich inzet om goed opgeleid technisch personeel te voorzien. Zowel in Vlaanderen als in Zeeland tekent zich hier een nakend tekort aan. Via het Vlaamse STEM-actieplan en het Nederlandse Techniekpakt probeert men dit tij te keren.

Begin 2013 startten het Technocentrum Zeeland en het RTC Oost- en West-Vlaanderen het project Bedrijf + School als onderdeel van het Interreg project Tendenzen zonder Grenzen. Het zet zich in om de bedrijfswereld en de jongeren en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Het binnenbrengen van de bedrijfscontext tot in de klas moet bijdragen tot een open, brede en correcte beeldvorming waarbij techniek toegepast wordt in de realiteit. De website www.bedrijfplusschool.eu biedt de mogelijkheid aan de leerkracht om vanuit een aantal interessegebieden op een snelle manier een overzicht te krijgen van bedrijven met een aanbod richting onderwijs.

Het project liep eind 2014 ten einde maar de geplande werkzaamheden waren niet rond. Een vervolgproject voor het Interreg V-programma was in de aanmaak maar gezien dit niet naadloos aansloot op het IV-programma werd beroep gedaan op het Scheldemondfonds om 2015 en 2016 te kunnen overbruggen. Zo is continuïteit gegeven aan de succesformule om bedrijven en scholen dichter bij elkaar te brengen.