Stem af op kanaal Gent-Terneuzen

Projectleider GOL Gent-Terneuzen
Partners Gent – stad in werking, gemeente Terneuzen en stad Gent
Totale kosten 2.985 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 2.000 EUR
Looptijd 2012

Als doelstelling heeft dit project kennis- en ervaringsuitwisseling rond arbeidsmarkt/onderwijs door middel van een internationale leertafel. Tijdens deze studiedag werd kennis en ervaring uitgewisseld tussen Nederlandse en Belgische stakeholders op de gebieden van knelpunteneconomie en onderwijsarbeidsmarkt.