Vier Werven

Projectleider Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Partners Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman, Stichting Museumhaven Zeeland, Scheepvaartmuseum Baasrode vzw, Tolerant vzw
Totale kosten 24.832,50 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 18.832,50 EUR
Looptijd 2013

De doelstelling van het Vier Werven Overleg is het maritieme verleden van de Scheldemondregio in het licht te stellen en te promoten, om de historische eenheid ervan te benadrukken en aldus een steentje bij te dragen tot een toekomstig Europa zonder grenzen. Daartoe wil het, over de landsgrenzen heen, een duurzaam samenwerkingsverband creëren rond het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio, met de vier participerende (museum)werven als ankerplaatsen, wordt daarbij impliciet en expliciet nagestreefd.

Het project omvat zowel een culturele als een toeristische component. Het Vier Werven Overleg beoogt een duurzaam samenwerkingsverband waarbinnen:

  • uitwisseling plaatsvindt van kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van klassieke scheepsbouw en -restauratie
  • wordt samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering en het werven van vrijwilligers
  • een gezamenlijke promotie wordt gevoerd om de traditionele scheepsbouw en het scheepsbouwerambacht langsheen de Schelde te belichten en te komen tot een toeristisch lint doorheen de regio

Klik hier voor meer info.