Strategie Zorgeconomie Scheldemond

Projectleider POM West-Vlaanderen
Partners POM Oost-Vlaanderen en Economische Impuls Zeeland
Totale kosten 52.850 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 52.850 EUR
Looptijd 2013-2014

De doelstelling van dit project is het in kaart brengen van de sterkten en de zwakten van het zorgeconomisch landschap van de regio Scheldemond, om daarna grensoverschrijdende opportuniteiten te definiëren. Pilootprojecten en goede praktijken op het gebied van zorgeconomie worden geïnventariseerd en gevisualiseerd op een portaalwebsite.

Aansluitend op de behoeften van de diverse subregio’s en zorginstellingen, en uitgaande van de expertise van bestaande kenniscentra worden er samen met bedrijven actief in de zorgsector, best practices met elkaar uitgewisseld; zodat er op deze wijze nieuwe interregionale samenwerking kan gestimuleerd worden met het oog op de gezamenlijke ontwikkeling en uitrol van nieuwe concepten/producten/diensten voor de zorgsector.