Thematische vakgroepen

De thematische vakgroepen zorgen voor grensoverschrijdende beleidsafstemming, gezamenlijke strategiebepaling en concrete projectwerking tussen de drie provincies.

Er zijn zes vakgroepen:

  • VG Ruimte
  • VG Grensarbeid
  • VG Onderwijs
  • VG Veiligheid
  • VG Economie
  • VG Landbouw