By-pass MIRG-EU West-Vlaanderen

Projectleider Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Partners Veiligheidsregio Zeeland
Totale kosten 60.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 37.000 EUR
Looptijd 2015-2016

Een vlotte scheepvaart is van groot economisch belang voor onze regio. Daarbij ligt het zwaartepunt op de Noordzee en de Westerschelde. Maritieme veiligheid draagt in grote mate bij aan een vlotte doorvaart, het behoud van natuurwaarden en de volksgezondheid.

Doel is om bij de brandweer van West-Vlaanderen een aantal experts op te leiden en te trainen om uiteindelijk deel te gaan uitmaken van de Belgische specialistische Maritime Incident Response Group (MIRG), die momenteel bestaat uit brandweermensen van Antwerpen, Beveren en Gent. De MIRG-teams zijn samen opgeleid, getraind en geoefend volgens een Standard Operational Procedure (SOP) en uitgerust met hetzelfde materieel. De teams kunnen elkaar bijstaan en indien nodig vervangen. Destijds was er bij de brandweer in West-Vlaanderen vanwege andere prioriteiten niet de mogelijkheid om mensen te rekruteren voor het Belgische MIRG-team. De wens was er wel en de noodzaak stond niet ter discussie.

De teams werden in 2016 door de Europese Commissie in de gelegenheid gesteld om zich verder te ontwikkelen, waarbij ook het belang van West-Vlaamse deelname nadrukkelijk in beeld is gekomen.

Er werd een commando-oefening met de Kustwacht georganiseerd en de voorbereidingen werden aangevat voor een zeer grootschalige tweedaagse oefening op zee. Na deze opleiding konden de West-Vlaamse experts volwaardig deel uitmaken van het Belgische MIRG-team.