Scheldemondfonds

Wat is het Scheldemondfonds?

Het Scheldemondfonds is een volledig autonoom subsidieprogramma en staat los van de Europese criteria. Jaarlijks storten de drie provincies 75.000 euro in het fonds. Hiermee subsidiëren we projecten inzake grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, veiligheid, ondernemerschap, …

Wat zijn de voorwaarden om subsidie krijgen?

  • Er is een partner langs beide zijden van de grens (een Nederlandse en een Belgische projectpartner). De partners hoeven niet uit alle drie de provincies te komen.
  • Het project past binnen onze beleidsdoelstellingen van de Euregio Scheldemond. Meer informatie hierover is te vinden in ons actieplan.
  • Hoe nauwer het project aansluit bij de prioriteitscriteria, hoe groter de kans op goedkeuring.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Gezien de beperkte omvang van het fonds worden er in hoofdzaak kleinere projecten gesubsidieerd. Er is een dekking tot 100% van de kosten mogelijk in afspraak met het secretariaat.

Welke documenten heb je nodig voor je project?

Meer informatie over het fonds kun je vinden in de brochure ‘Scheldemondfonds’. De informatie over de beleidsdoelstelling van de Euregio Scheldemond vind je terug in het ‘Actieplan 2020’ . In deze brochures staat kort en bondig uitgelegd hoe de subsidieaanvraag voorbereid wordt.

Indien er vragen zijn, neem dan zeker contact op met ons. We helpen je graag verder met de projectaanvraag.

Overtuigd dat het Scheldemondfonds iets voor jou is? Hieronder kun je alle documenten vinden die je nodig hebt om een dossier op te maken.

Aanvragen van subsidie:

Gebruik van de logo’s:

We vragen om op (digitale) publicaties ons logo te gebruiken. Deze kan je hieronder downloaden.

Declareren van de gemaakte kosten:

Download hier het volledige pakket.