Scheldemondfonds

Wat is het Scheldemondfonds?

Het Scheldemondfonds is een volledig autonoom subsidieprogramma en staat los van de Europese criteria. Jaarlijks storten de drie provincies 75.000 euro in het fonds.  Het fonds ondersteunt kleinschalige projecten waarbij de grens centraal staat rond thema’s zoals arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, cultuur/erfgoed, intergemeentelijke samenwerking, ondernemerschap maar ook ruimtelijke thema’s zoals mobiliteit, waterbeheer, …

Wie kan subsidie ontvangen?

Een juridisch statuut hebben is hier de sleutel. Fysieke personen of feitelijke verenigingen kunnen geen dossier indienen. Komen in aanmerking voor deelname:

  • gemeenten
  • scholen
  • organisaties
  • verenigingen
  • stichtingen

Daarnaast is het van belang dat er minstens één partner langs beide zijden van de grens (een Nederlandse en een Belgische projectpartner) deelneemt aan het project. Grensoverschrijdende structuren met rechtspersoonlijkheid (EGTS, BGTS…) kunnen alleen een dossier indienen.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Gezien de beperkte omvang van het fonds worden er in hoofdzaak kleinere projecten gesubsidieerd. Kosten worden 100% gefinancierd.

Welke documenten heb je nodig voor je project?

Meer informatie over het fonds kun je vinden in de handleiding. In dit document staat kort en bondig uitgelegd waar je dient op te letten als je een dossier wil indienen.

Voor meer inspiratie inzake grensoverschrijdende samenwerking kan je ook de grensvisie van Euregio Scheldemond raadplegen.

Indien er vragen zijn, neem dan zeker contact op met ons. We helpen je graag verder met de projectaanvraag.

Overtuigd dat het Scheldemondfonds iets voor jou is? Hieronder kan je alle documenten vinden die je nodig hebt om een dossier op te maken.

Aanvragen van subsidie:

Gebruik van de logo’s:

We vragen om op (digitale) publicaties ons logo te gebruiken. Deze kan je hieronder downloaden.

Na afloop van het project dien je een kort eindrapport op te maken: