Wegwijs in EU-projectwerking

Projectleider Provincie West-Vlaanderen
Partners Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen
Totale kosten 6.250 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 6.250 EUR
Looptijd 2016

In het kader van de Europese programmaperiode 2014-2020 willen de drie Scheldemond provincies potentiële projectpromotoren uit de regio (en daarbuiten) bijstaan in hun projectontwikkeling en fondsenwerving.

Projecten schrijven is niet meer wat het voorheen was. In de eerste fase van deze Europese programmaperiode kwam duidelijk naar voren dat enerzijds de Europese Commissie inzet op een sterke inhoudelijke focus in de nieuwe samenwerkingsprogramma’s (SP’s) en anderzijds dit ook door de programmasecretariaten doorgetrokken wordt in de screening van projecten. In toenemende mate wordt de interventielogica als belangrijk uitgangspunt naar voor geschoven (met andere woorden: hoe en waarom gaan activiteiten – interventies – leiden tot beoogde kortere termijn resultaten en langere termijneffecten). Nieuwe tools, indicatoren, meetinstrumenten en regelgeving moeten het scoren hierop gemakkelijker meetbaar maken. Een kluwen aan regelgeving en systemen voor wie er niet direct in thuis is.

150 potentiële projectindieners en –partners namen deel aan de infosessie ‘Wegwijs in EU-projectwerking op 22 april 2016 in het provinciehuis van West-Vlaanderen Tijdens deze sessie werd plenair de projectwerking anno 2016 duidelijk gemaakt. Daarna konden de deelnemers workshops volgen over de verschillende Interreg en andere Europese programma’s. Deelnemers met geringe ervaring konden een workshop voor beginners volgen.

In de namiddag was er ruimte om projectideeën af te toetsen bij vertegenwoordigers van de verschillende programma’s tijdens speeddates. En tussendoor stelden enkele aanwezigen hun projectidee wat uitgebreider voor aan geïnteresseerden tijdens een pitch.