Laaggeletterdheid

Projectleider ZB│Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Partners EGTS Linieland van Waas en Hulst
Totale kosten 32.000,00 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 32.000,00 EUR
Looptijd 2018-2019

In Nederland behoren preventie en bestrijding van laaggeletterdheid tot het bevorderen van leefbaarheid, en maken deze activiteiten deel uit van het officiële beleidsterrein van de bibliotheken. 2,5 miljoen mensen in de leeftijd van 16-65 jaar kunnen onvoldoende lezen en schrijven om goed mee te doen in het dagelijks leven, of zij missen de benodigde computervaardigheden. Het gaat dan vooral om ouderen, anderstaligen en laagopgeleiden. Taal- en digivaardigheid vormen de basis voor deelname aan de samenleving, voor zelfredzaamheid en zelfsturing.

Een eerste onderzoeksmatig overzicht voor Vlaanderen geeft analogische cijfers en vaststellingen weer. Dit blijkt onder meer uit de Vlaamse Armoedemonitor 2017, de PIAAC-survey door Ugent, en ‘Laaggeletterdheid in kaart’ van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs – Stichting Lezen en Schrijven. In deze studies worden bovendien ook cijfermatig de correlaties verkend tussen laaggeletterdheid enerzijds en ICT-vaardigheden, tall- en rekenvaardigheden, en bijscholingsbehoefte anderzijds.

Het project wil in een eerste fase de laaggeletterdheid grensoverschrijdend onderzoeken. Vooreerst wordt via deskresearch en expertpanels antwoorden gezocht op een aantal vragen die spelen aan beide kanten van de Vlaams-Nederlandse grens.

In een tweede stap wordt er samengewerkt om laaggeletterdheid innovatief aan te pakken. De partners willen een aantal eerste denklijnen ontwikkelen. Er wordt alvast gedacht om een ‘taalbus’ te ontwerpen waarmee op locatie cursussen, workshops en digitale leerprogramma’s kunnen worden gegeven, alsook 1-op-1 benaderingen met de doelgroep en implementatie van nieuw inzichten binnen bestaande modules, enzoverder. Deze acties worden ook in de vaste locaties van ZB│Planbureau, het Centrum voor Basiseducatie en de bibliotheken in het Waasland gehouden.