Bastions zonder grenzen

Projectleider Stadsbestuur Damme
Partners Gemeente Sluis, Museum Het Bolwerk
Totale kosten 13.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 13.000 EUR
Looptijd 2020

Doorheen de geschiedenis vonden verschillende oorlogen en veldslagen plaats en deze lieten heel wat sporen na in het landschap. Men wilde steden beschermen door ze onder andere te versterken met omwallingen en andere verdedigingswerken. Deze zaken zijn tot op de dag van vandaag echter nog steeds zichtbaar.

Via dit project wordt de aandacht gevestigd op het militair erfgoed van Damme, Sluis en IJzendijke. De nadruk ligt op stadsversterking, maar er is ook aandacht voor de kleinere militaire constructies in de Zwinstreek zoals linies, schansen en forten. Door dit historisch-cultureel erfgoed van de Zwinstreek te promoten via tentoonstellingen, rondleidingen, evenementen, fietsroutes,… raakt de bezoeker vertrouwd met de achtergrond en de dieperliggende informatie over het militaire landschap.

De samenwerking weerspiegelt het internationale belang van de militaire stadsversterkingen als erfgoedgegeven en als deel van de gezamenlijke geschiedenis. Hoewel we spreken van een gezamenlijke geschiedenis waren er toch verschillende evoluties langs weerszijden van de grens. Er zijn in dit geval letterlijk twee zijden aan het verhaal. Via het project worden de verschillen en gelijkenissen duidelijk gemaakt.

‘Bastions zonder grenzen’ heeft bovendien een recreatieve-toeristische meerwaarde. Het wil de bezoeker stimuleren om niet enkel de tentoonstellingen, maar ook de steden zelf en de streek te bezoeken en te beleven. Verder wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de link tussen heden en verleden. De waarden van de stadsversterking – het huidige natuurreservaat – en de wijze waarop men met dit erfgoed omgaat, wordt sterk in de kijker gezet.