Water voor nu en later

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen
Partners Waterschap Zeeuws Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen
Totale kosten 13.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 13.000 EUR
Looptijd 2009-2010

Water voor nu en later was het eerste concrete uitvoeringsproject uit het Actieplan Grensoverschrijdend Klimaatbeleid. Met dit project werd een belangrijke stap gezet om op het vlak van water te komen tot een klimaatbestendige Vlaams-Zeeuwse grensregio.

Op 28 april 2010 werd een werkconferentie georganiseerd waaraan een honderdtal experts en bestuurders met bevoegdheden in het waterbeleid deelnamen. Zij werkten samen aan een kaart, met daarop alle benodigde investeringen op vlak van kwantitatief waterbeleid in de grensstreek die nodig zijn om de streek voor te bereiden op de meer extreme weersomstandigheden te verwachten als gevolg van de klimaatverandering. Door de klimaatverandering zal er in onze streken meer droogte in de zomer zijn en meer regen in de winter. Dus moeten dijken worden verhoogd, waterbergingsgebieden worden ingericht, enzovoort.

Synergie was het sleutelwoord. Synergie tussen waterkwantiteit en –kwaliteit, synergieën over de grens heen en synergieën in het samen gaan met andere projecten die spelen in de grensstreek (door koppeling met bijvoorbeeld Staats-Spaans Linies).

Aan de werkconferentie namen polders, wateringen en het Waterschap Zeeuws Vlaanderen, gemeentebesturen, provinciebesturen en andere (ook nationale) stakeholders deel. De voorzitter van de Scheldemondraad in 2010, gouverneur André Denys, opende de conferentie. Namens de Vlaamse bevoegde minister Joke Schauvliege sprak diens kabinetsadviseur Peter Van Bossuyt. De gedeputeerden Hamelink, Naeyaert en Hertog namen deel aan een panelgesprek.