Organigram en werkgebied

Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met een Gemeenschappelijk Orgaan, de Scheldemondraad. We werken thematisch via verschillende vakgroepen en gebiedsgericht via gemeentelijke clusters. Het Scheldemondteam staat in voor de uitvoering van de werking

.

Het werkgebied omvat de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen in België en provincie Zeeland in Nederland.