Grensknelpunten

Euregio Scheldemond neemt initiatief in het inventariseren en oplossen van grensknelpunten langs de Vlaams-Nederlandse grens. Ondanks de verre integratie van de Europese Unie blijven er heel wat concrete grensknelpunten bestaan in de praktijk. Verschillen in wet- en regelgeving zorgen voor tal van belemmeringen zoals grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, zorgverstrekking en uitwisselen van reststromen.

Maar ook andere belemmeringen houden de grens in stand. Denk maar aan cultuurverschillen en de onbekendheid met de andere kant van de grens.

We inventariseren de knelpunten en willen systematisch kijken waar de mogelijke oplossingen liggen. Rond dit thema werken we nauw samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid. Samen bekijken we welk knelpunt op welke manier kan opgelost worden.

Ondervind je belemmeringen over de grens? Breng ons ervan op de hoogte.