Grensknelpunten

Euregio Scheldemond neemt initiatief in het inventariseren en oplossen van grensknelpunten langs de Vlaams-Nederlandse grens. Ondanks de vergaande integratie van de Europese Unie blijven er heel wat concrete grensknelpunten bestaan in de praktijk. Verschillen in wet- en regelgeving zorgen voor tal van belemmeringen zoals grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, zorgverstrekking en uitwisselen van reststromen.

Maar ook andere grensbelemmeringen zijn voelbaar. Denk maar aan cultuurverschillen en de onbekendheid met de andere kant van de grens.

We inventariseren de knelpunten en willen systematisch kijken waar de mogelijke oplossingen liggen. Rond dit thema werken we nauw samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid. Samen bekijken we welk knelpunt op welke manier kan opgelost worden.

Ondervind je belemmeringen over de grens? Breng ons ervan op de hoogte.

b-solutions

Grensknelpunten kunnen echter ook worden aangepakt via het Europees b-solutions initiatief. Dit is in het leven geroepen om melding te maken van belemmeringen die samenwerking over de grens bemoeilijken. Lees hier meer over b-solutions.