Façade

Projectleider Provincie West-Vlaanderen
Partners Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland
Totale kosten 10.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 10.000 EUR
Looptijd 2011-2012

Dit project heeft als doel om een ruim en gevarieerd publiek uit de Scheldemond te stimuleren om deel te nemen aan het grensoverschrijdend tentoonstellingsproject ‘Façade’.

De jarenlange uitwisseling op vlak van cultuur tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland heeft ervoor gezorgd dat er in de Euregio Scheldemond een stevig cultureel netwerk is opgebouwd en verschillende deelsegmenten uit het culturele veld elkaar grensoverschrijdend hebben ontmoet, ervaringen hebben uitgewisseld en projecten hebben opgezet.

Toch blijven er nog tal van culturele deelgebieden als kans liggen om de grensoverschrijdende wisselwerking te stimuleren. In het licht van de samenwerking tussen de drie provinciale diensten cultuur ontstond ook de idee om een grensoverschrijdend tentoonstellingsproject ‘Façade’ genaamd op te zetten.

Klik hier voor meer info.