Interview project Zwinstreek 2.0

Interview met Hannelore Denolf (Westtoer)

Een project met vele aspecten

Zwinstreek 2.0 bouwt, zoals de naam doet vermoeden, verder op eerdere projecten in de Zwinstreek. Het is echter veel meer dan één project, het omvat verschillende acties. Het doel van Zwinstreek 2.0 is om de grensoverschrijdende Zwinstreek nog beter op de toeristisch-recreatieve kaart te zetten en om samen met alle partners op een uniforme manier beter te communiceren en promotie te voeren over die Zwinstreek.  Zo werd er onder meer teruggegaan in de tijd met het initiatief ‘Verdwenen Zwinhavens’. In samenwerking met de Universiteit Gent werden de Verdwenen Zwinhavens terug tot leven geroepen. Er werd een fietsroute uitgestippeld waar mensen via virtual reality kijkers kunnen zien hoe dit landschap en de verdwenen voorhavens van Brugge er in de gouden tijden uitzagen. De partners hebben de intentie om hier de komende jaren ook nog verder op in te zetten.

Daarnaast slaagden de archeologen van de UGent erin te achterhalen hoe de middeleeuwse keuken eruit gezien zou hebben. Samen met Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh werd binnen het kader van dit project een foodnetwerk in de Zwinstreek in het leven geroepen. ‘De middeleeuwen op je bord’ voorziet in een samenwerking met diverse ondernemers zoals bakkers, restaurants, B&B’s,… om bestaande producten of gerechten te pimpen met een middeleeuws ingrediënt of om nieuwe gerechten of drankjes te creëren, steeds met een innovatieve touch. Hedendaagse creaties met een link naar het verleden.  

De focus in Zwinstreek 2.0 ligt eveneens op die lokale ondernemers en het zogenaamde Gastheerschapsnetwerk. De gastheren en -vrouwen vormen vaak de eerste kennismaking met de Zwinstreek. Zo zijn B&B-uitbaters vaak het eerste ontmoetingspunt van gasten met de streek. Via een recente opleiding georganiseerd door IVN Zeeland en gesteund door de Zwinstreekpartners, konden lokale ondernemers al het officiële statuut verkrijgen van Gastvrouw of Gastheer van de Zwinstreek. Ondertussen hebben al meer dan 60 Gastvrouwen en –Heren het traject succesvol doorlopen en tegen eind 2023 zullen 100 ambassadeurs afgestudeerd zijn.

De Zwinstreekpartners kiezen ervoor hier verder op in te zetten en deze ondernemers verder te ondersteunen, zodat zij bijvoorbeeld in de toekomst ingeschakeld kunnen worden voor communicatie over de Zwinstreek. Het luik communicatie is een belangrijke pijler binnen het Zwinstreek 2.0-project. Zo werden het logo en de huisstijl opgefrist en uniform toegepast, er werd meer ingezet op beeldmateriaal en binnenkort komt er ook een overkoepelende website. Deze tools zijn belangrijk om de Zwinstreek als bestemming in de kijker te zetten.

Vlotte grensoverschrijdende samenwerking

De drie provincies (West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland) werken nauw samen met de partnergemeenten van de Zwinstreek (Knokke-Heist, Damme, Sluis, Sint-Laureins en Maldegem), zowel inhoudelijk als financieel. De bedoeling is om dit samenwerkingsverband in stand te houden voor toekomstige projecten zoals ‘Week van de Zwinstreek’, een grensoverschrijdend foodnetwerk, nieuwe toeristisch-recreatieve producten, evenementen, acties voor de ondernemers of een samenwerking in het kader van de mogelijke erkenning tot Landschapspark.  

De samenwerking tussen de provincies is echter geen nieuw gegeven, aangezien in het verleden al heel wat Interreg-projecten werden ingediend met tal van (grensoverschrijdende) partners, denk maar aan de projecten REECZ, de LIFE-natuurprojecten, Staats-Spaanse Linies,… Recent werd het Interreg VL-NL-project (Be)leefbare Schelde ingediend. Hier ligt de focus eveneens op het verbindend netwerk, het foodnetwerk, grensoverschrijdende communicatie,… Een van de acties omvat een traject om streekproducenten, horeca en consumenten samen te brengen met als doel steekproducten zowel letterlijk als figuurlijk op de kaart te zetten.

Financiering via het Scheldemondfonds

Het project Zwinstreek 2.0 wordt deels gefinancierd met subsidies van het Scheldemondfonds en deels door partnergemeenten. De werking via het Scheldemondfonds is echter uniek, aangezien provincies uit verschillende landen samen beslissen om een bepaald project te ondersteunen. Binnen Westtoer, het bedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen dat dit project mee leven in blies – leeft de traditie om grensoverschrijdend samen te werken al zeer lang. Momenteel zijn er zo’n 30-tal lopende projecten met internationale partners. In dit type projecten kunnen zaken zoals wandel- en fietsroutes worden uitgewerkt, maar kan bijvoorbeeld ook coaching voor ondernemers worden geïntegreerd of wordt gewerkt aan belevingsvolle producten voor de bezoeker en inwoner. Het is niet uitgesloten dat ook toekomstige projecten mogelijk gefinancierd kunnen worden via subsidies van het Scheldemondfonds.

Lees hier meer omtrent Zwinstreek 2.0