Onderzoek kustverbinding West-Vlaanderen – Zeeland

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Provincies Oost- en West-Vlaanderen
Totale kosten 48.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 32.000 EUR
Looptijd 2013-2014

In Vlaanderen is de kusttram tussen De Panne en Knokke al jaren succesvol, niet enkel bij recreanten maar ook bij scholieren en pendelaars naar en van de treinstations aan de kust.

In 2004 werd onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het doortrekken van de Vlaamse kusttramlijn tot in het Nederlandse Breskens. Het uitgewerkte voorstel betrof in de eerste instantie het ‘pilottraject’ Groede-Breskens, wat financieel werd geëxtrapoleerd naar het traject Knokke-Breskens. Dit bleek – gezien de zware infrastructurele investeringen ten laste van de overheid – toen geen haalbare kaart.

Dit project onderzocht of het huidige aanbod aan grensoverschrijdend busvervoer vanaf de kust uitgebreid kon worden. Eén van de conclusies was dat uitbreiding een grote investering betreft en dat een fysieke infrastructuur niet de meest wenselijke is. In de eindconclusies van het rapport dat in bezit is van Euregio Scheldemond zijn dan ook een aantal kansrijke verbindingen uitgewerkt.