Inspiratiebezoek werkgroep water

Op 7 juni organiseert de Euregio Scheldemond met de werkgroep water het jaarlijks inspiratiebezoek. Dit jaar gaat het bezoek door in Oost-Vlaanderen.

Zaken die hier aan bod zullen komen, zijn onder andere gerelateerd aan de herinrichting van overstromingsgebieden, landbouw, stuwen, met peil gestuurde drainage en subirrigatie, druppelirrigatie, watersilo’s,…

Kortom het belooft een leerrijke dag te worden waar wordt nagedacht over hoe efficiënt kan worden omgegaan met water.