De HAVO-Piste

Projectleider Universiteit Gent
Partners Scalda Terneuzen
Totale kosten 12.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 12.000 EUR
Looptijd 2014-2015

Sinds 1 juni 2013 kunnen studenten zich aanmelden voor de Havo-piste. De ‘HAVO-piste’ is geschikt voor Zeeuws-Vlaamse studenten jonger dan 21 jaar, die geslaagd zijn voor het diploma havo en graag naar de Hogeschool in Vlaanderen willen. Zij kunnen dit niet, aangezien er voor toelating op Vlaamse hogescholen en universiteiten zes studiejaren nodig zijn. Het voordeel dat Zeeuws-Vlaamse studenten kunnen behalen door het volgen van de HAVO-piste zit hem in de studieduur. Een hbo-opleiding in Nederland duurt 4 jaar, in Vlaanderen is dat 3 jaar. Zeker studenten die een jaar ‘verloren’ hebben op het voortgezet onderwijs door het niet behalen van het diploma kunnen op die manier het jaar inhalen. Wie het schakeljaar met succes afrondt, kan zonder problemen hoger onderwijs in Vlaanderen volgen.

Voor het schooljaar 2014-2015 werd een project ingediend bij het Scheldemondfonds: ‘De HAVO-piste: een rode loper voor Zeeuwse studenten naar het Vlaams hoger onderwijs’. Dit schooljaar zou een overgangsjaar zijn naar structurele financiering. Hiervoor dient het Financieringsdecreet aangepast te worden en dit lukt pas voor schooljaar 2015-2016. Vandaar dat voor dit schooljaar een beroep wordt gedaan op het Scheldemondfonds.

In het kader van het Scheldemondfondsproject zullen volgende activiteiten uitgevoerd worden:

  • Het bijsturen van het programma op basis van de evaluatie van het pilootjaar
  • Het omvormen van de HAVO-piste naar een duurzaam traject
  • Mentoring van de Zeeuwse studenten

Er wordt een bijdrage van 12.000 euro vanuit het Scheldemondfonds voorzien.