EGTS Linieland

Het oostelijk gemeentelijk cluster binnen de Euregio Scheldemond is sinds 15 juni 2011 omgevormd tot een EGTS -Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. De EGTS Linieland van Waas en Hulst richt zich op het initiëren en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid. In dat kader vervulde de EGTS o.a. een rol bij het tot stand brengen van het Interreg-project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’.

Samenstelling:

  • Gemeente Hulst
  • Gemeente Beveren
  • Gemeente Sint-Gillis-Waas
  • Gemeente Stekene
  • Interwaas
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Provincie Zeeland
  • Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO)