Actueel

Donderdag 28 september 2023: werkbezoek aan POM West-Vlaanderen

Op 28 september organiseerde de Euregio Scheldemond met de POM West-Vlaanderen een werkbezoek rond voeding en innovatie in het Food Innovation Park in Roeselare.

Woensdag 7 juni 2023: Inspiratiebezoek werkgroep water

Op 7 juni organiseert de Euregio Scheldemond met de werkgroep water het jaarlijks inspiratiebezoek. Dit jaar gaat het bezoek door in Oost-Vlaanderen…

Donderdag 9 maart 2023: Interview project Zwinstreek 2.0

Zwinstreek 2.0 is een project met verschillende facetten dat mede gefinancierd werd via subsidies van het Scheldemondfonds. Het omvat verschillende acties die inspelen op het toeristisch-recreatief karakter van de regio. Hannelore Denolf (Westtoer) gaf meer tekst en uitleg over dit interessant initiatief in een interview.

Vrijdag 13 januari 2023: Themadag ‘Eiwitketens, van veld(boon) tot bord’

Om aan de (veranderende) vraag naar voedsel en voeder te voldoen, moeten we eiwitproductie en -consumptie herzien en verduurzamen.

Op de themadag ‘Eiwitketens, van veld(boon) tot bord’ op 13 januari 2023 stonden we stil bij de verschillende facetten verbonden aan deze uitdaging.