HO opleiding UNU-CRIS – UCR

Projectleider Universiteit van de Verenigde Naties (UNI-CRIS)
Partners University College Roosevelt
Totale kosten 40.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 18.344 EUR
Looptijd 2013-2014

In 2004 werd het initiatief genomen om in Middelburg het ‘University College Roosevelt (UCR)’ op te richten. Het UCR organiseert op interdisciplinair niveau door middel van de zogenaamde ‘brede bachelor’ of door middel van ‘liberal arts’ opleidingen op Amerikaans model en trekt hiermee studenten uit gans de wereld aan.

De Universiteit Gent voerde een impactstudie uit naar de economische effecten van de UCR op Zeeland. Deze bleek een impact van 15 miljoen EUR per jaar te hebben dat zich vertaald in 200 jobs.

Aangezien de Vlaamse universiteiten nog nauwelijks op de markt van de ‘University College’ en de ‘brede bachelor’ actief waren, lag hier een mogelijkheid om grensoverschrijdende initiatieven te nemen.

Tijdens een overleg tussen het UCR en Brugse onderwijsactoren bleek er interesse te zijn in het opzetten van een samenwerking voor zowel een brede bachelor én een specifieke in de sociale wetenschappen. Dit project heeft een visie en stappenplan opgeleverd dat verder is voorgelegd aan de verschillende beleidsinstanties.