Kanaalzonegemeentenoverleg

De voltallige schepencolleges van Gent, Terneuzen, Evergem en Zelzate komen sinds 2005 tweemaal per jaar samen. Burgemeesters en schepenen wisselen informatie uit en zoeken naar gezamenlijke opportuniteiten. In 2015 werd de BGTS Kanaalzone opgericht. Hiermee hebben de vier Kanaalzonegemeenten een juridische structuur opgezet die als vehikel gebruikt wordt bij grensoverschrijdende projectwerking.

Naar aanleiding van de fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tot North Sea Port is het Kanaalzonegemeentenoverleg uitgebreid met de andere aandeelhouders van het nieuwe havenbedrijf. De gemeenten Borsele en Vlissingen en de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland traden toe tot het gemeentelijke overlegorgaan.

Samenstelling:

  • Stad Gent
  • Gemeente Evergem
  • Gemeente Zelzate
  • Gemeente Terneuzen
  • Gemeente Borsele
  • Gemeente Vlissingen
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Provincie Zeeland
  • Secretariaat Euregio Scheldemond