Zwinstreek zonder grenzen

Projectleider Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst Raakvlak
Partners Provincie West-Vlaanderen, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Totale kosten 44.750,00 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 44.750,00 EUR
Looptijd 2018-2019

In de regio werken spelers uit de sectoren erfgoed, landschap en toerisme al meer dan een decennium samen. Erfgoedpartners erkennen het gemeenschappelijke verleden van de Zwinstreek. Er ligt een schat aan onroerend immaterieel erfgoed. Dit project benadrukt het groot potentieel van de aanwezige regio-specifieke elementen, die afhangen van de rijke historiek en het landschap; een belangrijk deel van het DNA van de Zwinstreek.

Bestaande overlegstructuren en samenwerkingsverbanden zoals het Zwinregio-overleg, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Raakvlak en Parels uit de Zwinstreek; reeds uitgevoerde investeringen in natuur, landschap en infrastructuur; huidige acties door de drie provincies en toeristische diensten; en wetenschappelijk onderzoek van onder andere de Universiteit Gent hebben elk hun gedegen inbreng aangetoond. Acties gebeuren echter te versnipperd en de investeringen blijven vaak onbekend, vooral naar het publiek toe. Er ontbreekt samenhang en een gecoördineerde toekomstvisie.

‘Zwinstreek zonder grenzen’ ondersteunt inhoudelijk het (cultureel) ondernemerschap, waarvan het erfgoed beter wordt. De erfgoedgemeenschap legt expliciet de link naar musea/bezoekerscentra, lokale/regionale organisaties, gastheren (boerderijen, bed and breakfast), producenten van streekproducten en privépersonen die investeren in de herbestemming van bouwkundig erfgoed met bijzondere streekgebonden kenmerken. Als perspectief zien we een actiegerichte erfgoedgemeenschap met een ruim mandaat, geïnspireerd op of in de schoot van het bestaande Zwinregio-overleg. Dit netwerk realiseert niet alleen producten die een weerslag hebben op wat ook wel eens de kern van de Zwinstreek wordt genoemd, maar legt ook lijnen naar het gebied waarin Raakvlak actief is en neemt ook de Brugse erfgoedwerking structureel mee in de duurzame samenwerking.