Profilering Bio Base Delta

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Noord-Brabant
Totale kosten 23.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 23.000 EUR
Looptijd 2011-2012

Vanaf 2008 is de samenwerking tussen de provincies in de delta van de Schelde rond de biogebaseerde economie zienderogen toegenomen. Met Bio Base Europe ontstond een hechte samenwerking tussen Oost-Vlaanderen en Zeeland, later werd West-Vlaanderen steeds meer daarbij betrokken (CO2-neutrale bedrijventerreinen) en sinds 2010 zit ook de samenwerking rond de biogebaseerde economie tussen Zeeland en Noord-Brabant sterk in de lift. Samen met de provincies Antwerpen en Zuid-Holland en mogelijk Belgisch en Nederlands Limburg, vormen deze vier provincies een enorm sterk cluster. De grensoverschrijdende contacten, projecten en clustering vormen een unique selling point voor de regio. Dit zowel in de externe profilering richting hogere overheden als richting de markt.

De grensoverschrijdende regio beschikt, dankzij de goede grensoverschrijdende samenwerking en een filosofie van open innovatie, over gezamenlijke infrastructuur (pilootinstallatie/proeffabriek, training center, campus, incubatiecentrum, buisleidingen) en over gezamenlijke kennisinstellingen. In dit project is een start gemaakt om deze troefkaart, ons unique selling point, te gaan uitspelen. Op 22 februari 2011 lanceerde de Europese Commissie een consultatie over de huidige stand van zaken en toekomstmogelijkheden van de Europese Biobased Economy. Op suggestie van gedeputeerde Wiersma van de provincie Zeeland werd vervolgens in de Scheldemondraad besloten om in te spelen op deze consultatie, niet enkel vanuit de provinciebesturen, maar met bedrijven en onderzoeksinstellingen.

‘Profilering Bio Base Delta’ geeft uitvoering aan dit besluit. Concrete activiteiten in het kader van dit project zijn het formuleren van een reactie op de consultatie, het aanbieden van die reactie aan de Europese Commissie op een evenement op 29 juni te Brussel, het organiseren van een Vlaams-Nederlands werkbezoek en het produceren van filmmateriaal omtrent de biogebaseerde economie in de delta van de Schelde, voor bovenstaande en toekomstige activiteiten.