Jubileum Euregio Scheldemond

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen
Partners Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
Totale kosten 26.500 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 26.500 EUR
Looptijd 2009

De doelstelling van dit project was de profilering van 20 jaar samenwerking in Euregio Scheldemond en het vooruitblikken naar de komende jaren. Dit met (oud-) betrokkenen, publiek, pers, collega’s van andere Europese grensregio’s en regionale stakeholders. Het twintigjarig jubileum van Euregio Scheldemond werd op 6 november 2009 gevierd met een academische zitting, waarbij het nieuwe brandweerprotocol Euregio Scheldemond (uit het project Grensbrandweer) werd ondertekend.

Gelijktijdig met dit jubileum liep de WVEG-jaarconferentie waarvan Euregio Scheldemond gastheer was. Binnen de conferentie mag de gastheer-euregio traditioneel een dagdeel qua thematiek invullen. Als thema werd grensarbeid gekozen. Concreet werd binnen het kader van dit Scheldemondfonds-project de academische zitting en het WVEG-deelthema ‘grensarbeid’ georganiseerd en werd een korte promotiefilm gemaakt over het project Samen voor de glastuinbouw.