Voorzieningsconvenant IGO

Projectleider Gemeente Sint-Gillis-Waas
Partners Gemeenten Hulst, Stekene en Beveren
Totale kosten 60.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 30.000 EUR
Looptijd 2010-2012

Doel van dit project is het structureel en grensoverschrijdend waarborgen van een voldoende en grensoverschrijdend gebalanceerd voorzieningenniveau in het ‘Linieland van Waas en Hulst’, met het oog op de belangwekkende demografische veranderingen die in de regio spelen. Door het waarborgen van een voldoende voorzieningenniveau wordt de leefbaarheid en het welzijn in de streek versterkt.

Vergrijzing, ontgroening, migratie van jonge mensen naar de stad en veranderingen in de gezinsopbouw zijn demografische processen die het beleid in steeds hogere mate voor uitdagingen stellen, in geheel Europa. Dit project heeft als doel het realiseren en concreet tot uitvoering brengen van meerdere samenwerkingsafspraken en -convenanten over de (gezamenlijke) organisatie van gemeenschappelijk gebruikte maatschappelijke voorzieningen, met zowel een exploitatie/financieringsluik als een inhoudelijk luik. Indien dit doorheen het project haalbaar blijkt, staat ter afronding de realisatie van een veelomvattend voorzieningenconvenant voor alle voorzieningen die grensoverschrijdend functioneren voorop.

Een dergelijk grensoverschrijdend voorzieningenconvenant zou uniek zijn en als model kunnen dienen voor andere dunbevolkte grensgemeenten in met name Noordwest-Europa. Langs bijna alle Noordwest-Europese binnengrenzen worstelen gemeenten met de moeilijkheden om maatschappelijke voorzieningen in stand te houden of voor hun inwoners bereikbaar te houden, in tijden van vergrijzing en ontgroening. De opgave is groot voor alle plattelandsgemeenten, maar de ligging aan de grens bemoeilijkt processen als schaalvergroting en samenwerking. Mensen zullen enerzijds minder snel gebruikmaken van voorzieningen over de grens wegens cultuurverschillen, onbekendheid en verschillen in regelgeving, en anderzijds veroorzaken cultuurverschillen, verschillen in regelgeving en financiering specifiek in het geval van kinderopvang ongewenste neveneffecten.

Het einddoel van dit project is een zo ruim mogelijk voorzieningenconvenant waarin alle afspraken omtrent grensoverschrijdend gebruikte voorzieningen worden gebundeld. Echter de (interne) kosten van vergaderingen en dergelijke om tot deze afspraken te komen, worden niet opgenomen in de begroting maar voor eigen rekening genomen. De begrote kosten zijn beperkt tot onderzoek (kinderopvang/onderwijs) en externe kosten waarmee direct invulling wordt gegeven aan de afspraken (zoals lezingen op bibliotheken om de samenwerking concreet aan de burgers te presenteren).