Grenzeloos Erkend Competent

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen
Partners Provincie Zeeland, Provincie West-Vlaanderen
Totale kosten 8.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 8.000 EUR
Looptijd 2013-2014

De grensoverschrijdende uitwisselbaarheid van diploma’s is in zowel de Nederlandse als de Vlaamse wetgeving vastgelegd. In de praktijk leiden de vaak minimale verschillen in opleiding nog altijd tot een stroef en weinig overzichtelijk systeem van vergelijken. De verschillen in eindtermen overstemmen daarbij de overeenkomsten. Het is voor zowel werkgevers als werkzoekenden nog altijd moeilijk om de verschillen tussen de door de werkgever gevraagde en door de buitenlandse werkzoekende aangeboden competenties inzichtelijk te krijgen, en te duiden welk maatwerk nodig is om deze te overbruggen.

Door Vlaamse en Nederlandse opleidingen te vergelijken op het vlak van verworven competenties, inzichtelijk te maken hoe een aanvullende opleiding eventuele verschillen kan helpen overbruggen, en deze informatie te dissemineren, kan de arbeidsmobiliteit in de grensregio worden bevorderd, en daardoor de grensoverschrijdende economische groei.

In opdracht van Euregio Scheldemond werden in voorliggend onderzoek twee knelpuntberoepen, namelijk verzorgende en lasser, geselecteerd waarvan we de competenties binnen de opleidingen in de drie provincies vergeleken. Het resultaat was een gedegen analyse welke gebruik is door verschillende instanties waaronder UWV, VDAB, WSP en beleidsmakers. De analyse is gepresenteerd in de Scheldemondraad van 24 juni 2015.