Samenvoeging brandweerposten

Projectleider Veiligheidsregio Zeeland
Partners Gemeente Beveren
Totale kosten 41.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 41.000 EUR
Looptijd 2013-2015

Begin 2014 werd een intentieverklaring ondertekend door de burgemeester Beveren en het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland. Hiermee werd de start gegeven om de mogelijke samenwerkingsvormen te onderzoeken tussen de brandweerposten Kieldrecht (BE) en Nieuw-Namen (NL).

Het samenvoegen van de beide brandweerposten tot één gezamenlijke brandweerpost op Belgisch grondgebied waarbij alle brandweervrijwilligers in dienst treden van de Gemeente Beveren bleek de meest praktisch vorm van samenwerken. De samengevoegde brandweerpost kan als Snelst Adequate Hulpverleníngseenheid (SAH) ingezet worden op Nederlands grondgebied.

Vooraf aan de daadwerkelijke samenvoeging werden de nodige acties ondernomen op het gebied van bijscholing, analyse grensarbeiderschap, indiensttreding bij Brandweer Beveren en het implementeren van alarmeringsprocedures.

Op 1 december 2014 zijn uiteindelijk acht van de elf Nieuw-Naamse brandweervrijwilligers in dienst getreden van de Brandweer Beveren en onderdeel geworden van de samengevoegde brandweerpost Kieldrecht. Brandweerpost Nieuw-Namen werd gesloten en het optreden van de samengevoegde brandweerpost Kieldrecht als SAH op Nederlands grondgebied werd een feit.