Geschiedenis

Op 16 november 1989 ondertekenden de drie provincies een intentieverklaring op basis van het Benelux Verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking. In de jaren daarna werd een structuur opgebouwd en kreeg de Euregio Scheldemond stilaan vorm. Op 13 december 1993 kwam de Scheldemondraad voor het eerst samen. De structuur werd uitgebreid door het oprichten van vakgroepen rond economie, toerisme, onderwijs, …

17 jaar lang hebben we via de Interreg-programma’s honderden projecten financieel gesteund die kaderden in de sferen rond arbeid, leefmilieu, economie, mobiliteit,… Sinds 2008 financieren we via ons eigen Scheldemondfonds en leggen we ons voornamelijk toe op grensoverschrijdende arbeidsmarkt, veiligheid en ondernemerschap. Dit neemt niet weg dat je ook met een bvb. toeristisch project bij ons kan aankloppen.

Een overzicht van onze gerealiseerde projecten vind je hieronder terug: