Kunst en cultuur in transitie

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen, dienst cultuur
Partners Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
Totale kosten 93.080 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 30.000 EUR
Looptijd 2013-2015

Zowel in Vlaanderen als in Nederland krijgen de kunsten steeds meer betekenis als katalysator in maatschappelijke transformatieprocessen. Hoe kan kunst bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling en wat betekent dat voor de kunsten zelf?

Het project ‘Kunst in transitie’ beoogde drie doelstellingen:

  • blootleggen van het potentieel van sociaal-artistiek werk voor de ontwikkeling van de Scheldemondregio (draagvlak vergroten);
  • gezamenlijke praktijkreflectie en netwerkvorming stimuleren tussen actoren in bestaande sociaal-artistieke praktijken in de Scheldemondregio om te komen tot een gedeelde perceptie(professionalisering);
  • initiëren en inspireren van nieuwe sociaal-artistieke praktijken in de Scheldemondregio (verbreding)

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren heeft het project ‘Kunst in transitie’ de methode ‘community of practice’ (COP) gehanteerd, geïnspireerd op de COP Cultuurimpuls in Nederland.

Verschillende culturele partijen uit de Scheldemondprovincies hebben elkaars participatieve kunst- en cultuurprojecten beter leren kennen en actief samengewerkt. Er zijn in de alle drie de provincies nieuwe participatieve kunst- en cultuurprojecten opgezet met een maatschappelijke betekenis. Deze zijn geëvalueerd en er is een manifest opgezet. Het manifest en de resultaten zijn gepresenteerd in de Scheldemondraad van 13 april 2016 om zo de beleidsmakers aan te sporen gebruik te maken van kunst bij maatschappelijke veranderingen.