25 jaar Euregio Scheldemond

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen
Partners Provincies West-Vlaanderen en Zeeland
Totale kosten 35.700 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 27.963 EUR
Looptijd 2014

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, verenigt in Euregio Scheldemond formaliseerden in november 1989 het samenwerkingsverband. Tijdens de viering op 12 november 2014 in de Aula van de Universiteit Gent, werd teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar en vooruitgeblikt op de toekomstige strategie en acties van Euregio Scheldemond.

Bestuurders, stakeholders, projectleiders, uit het heden en verleden getuigden over hoe de grensoverschrijdende samenwerking tot stand is gekomen en er werd een boodschap voor de toekomstige samenwerking gepresenteerd. Welke meerwaarde kunnen we bieden? Hoe kan Euregio Scheldemond naast de overheden ook maatschappelijke organisaties een platvorm bieden?

Ten slotte werd het actieplan ‘Van strategie naar actie’ gepresenteerd waarmee het startsein voor implementatie werd gegeven.