Zwinstreek 2.0

Projectleider Westtoer apb
Partners Gemeente Knokke-Heist, Stad Damme, Gemeente Maldegem, Gemeente Sint-Laureins, Gemeente Sluis, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Provincie Zeeland
Totale kosten 118.725 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 50.000 EUR
Looptijd 2021-2022

Om méér eenheid uit te stralen, om de Zwinstreekidentiteit bij de bezoekers en bewoners tastbaar te maken én om de communicatie over de Zwinstreek tussen de partners en diverse stakeholders te verbeteren, ontwikkelen de Zwinstreekpartners verschillende praktische tools. Voorop staat de eenduidige communicatie over de Zwinstreek via de diverse kanalen van de partners: eigen websites, magazines, nieuwsbrieven, sociale media… Ook de stakeholders krijgen de tools ter beschikking om beter over de Zwinstreek te communiceren op hun eigen bedrijfswebsite of in hun klantencontacten.

Het aanbod binnen de toeristisch-recreatieve programmatie in de grensoverschrijdende Zwinstreek, is dankzij de partners en de stakeholders zeer divers uitgewerkt. Zo zijn er zaken die gelinkt zijn aan gastronomie in de regio, maar ook andere initiatieven die focussen op de beleving van natuur, landschap, erfgoed,…

Wanneer bezoekers aankomen in de Zwinstreek, vormen de lokale ondernemers vaak de eerste kennismaking met de Zwinstreek en staan zij in voor een warm onthaal en oriëntatie in het gebied. Daarom willen de Zwinstreekpartners net die ondernemers en hun medewerkers ondersteunen en verder helpen om hun gastvrije onthaal verder te professionaliseren en te laten aansluiten op het profiel van de klant.

Inzetten op goede, grensoverschrijdende informatiedoorstroming en kennisversterking is daarom van belang. Via interactieve infosessies, netwerkmomenten en een kwaliteitsvolle opleiding worden ondernemers ‘geëmpowered’ in hun rol als gastheren/vrouwen en ambassadeurs. Het Zwinstreeknetwerk van de lokale toerisme-infopunten wordt uitgebreid en versterkt. Er wordt aandacht besteed aan de geografische spreiding over de hele grensoverschrijdende Zwinstreek en aan de organisatie en de communicatie.