Grensbrandweer

Projectleider Gemeente Terneuzen
Partners Provincie Zeeland/ROVZ, BIVV
Totale kosten 60.340 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 60.340 EUR
Looptijd 2008-2010

Het project Grensbrandweer kwam er op initiatief van de Vakgroep Veiligheid en wil een verbetering bewerkstelligen van de brandweerhulpverlening in het grensgebied. Met behulp van verschillende activiteiten willen de projectpartners het brandweerprotocol Oost-Vlaanderen-Zeeland invoeren en met uitbreiding ook in West-Vlaanderen.

Het protocol zorgt ervoor dat het dichtstbijzijnde brandweerkorps, ongeacht nationaliteit, in actie kan schieten. De essentie is dus dat de grens als het ware wordt opgeheven, en op sommige plaatsen zoals Nieuw-Namen, Zelzate en Sas van Gent, de brandweer uit het buurland zal komen, en sneller ter plaatse zal zijn. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt, en aanpassingen doorgevoerd op vlak van software van de meldkamers. Met behulp van een opleiding en oefeningen zullen al deze nieuwe aanpassingen aangeleerd worden.

Om de planning en de financiële verplichtingen bij al deze acties te bewaken, werd een projectbureau opgericht. Wat betreft de communicatie gaat men te werk op drie niveaus. Naast de interne communicatie, de communicatie richting meldkamers/alarmcentrales is er ook communicatie voorzien richting de pers, Euregio-inwoners en andere euregio’s. Op 6 november 2009, tijdens het twintigjarig jubileum van de Scheldemondraad, werd het protocol ondertekend. De dag erna vond een grootschalige gezamenlijke oefening plaats.