Pilot Studie Arbeidsmarktmonitor

Projectleider UWV-werkbedrijf West-Brabant/Zeeland
Partners Roosevelt Academy, VDAB
Totale kosten 11.500 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 11.500 EUR
Looptijd 2010

In dit project van Eures Scheldemond werd een euregionale arbeidsmarktmonitor ontwikkeld, met als voornaamste doelstelling het in beeld brengen van de grenspendel. De VDAB, UWV en andere bemiddelende instanties in de grensarbeid beschikten tot 2010 enkel over gedateerde gegevens, van 2002. Daarnaast was het noodzakelijk de potentie van grensarbeid in beeld te hebben als ook de mogelijkheden voor het matchen van vraag en aanbod door de publieke arbeidsvoorzieningsdiensten aan beide zijde van de grens. De uitkomsten van het onderzoek dienden als een onderbouwing voor het gerichte aangrijpen van kansen langs beide kanten van de grens. Ofwel: met dit onderzoek konden concreet werklozen van de ene kant van de grens worden toe geleid naar jobs aan de andere kant van de grens.

Als hoofdsector voor het onderzoek was Industrie genomen, met als onderdelen: bouw, logistiek, proces, metaal en transport. De sector industrie werd gekozen omdat het aan beide zijden van de grens oververtegenwoordigd is.

De analyse omvat kansen en bedreigingen voor grensarbeid, het aantal openstaande vacatures aan beide zijden van de grens, de te verwachten toekomstige vacatures, de herkomst van sollicitanten, de omvang van de grenspendel, de eigenschappen van de grenspendelaar (man/vrouw, leeftijd, opleidingsniveau, beroep) en de personele samenstelling in bedrijven.

De meeste uitvoerende taken voor de analyse kwamen terecht bij studenten van de Roosevelt Academy. Zo konden zij concrete en praktische werkervaring opdoen en gelijk de theorie in de praktijk toepassen.