Grenzeloos ondernemen

Projectleider Odisee
Partners Hogeschool Zeeland
Totale kosten 37.000,00 EURO
Bijdrage Scheldemondfonds 37.000,00 EURO
Looptijd 2018

Kleine en middelgrote ondernemingen in de Scheldemondregio ervaren het ondernemen over de grens als een opportuniteit maar, ook als een uitdaging. Voor werk zijn in de Euregio Scheldemond reeds stappen gezet om grensoverschrijdende mobiliteit te faciliteren. Een specifiek onderzoek naar de aanpak voor grenzeloos ondernemen met daarbij horende beleidssuggesties lijken aangewezen.

De deelvragen van het onderzoek naar grenzeloos ondernemen zijn:

  1. Welke activiteiten ontwikkelt een ondernemer om over de grens te ondernemen en hoe beïnvloeden deze de ondernemingsprocessen?
  2. Welke partijen – intern en extern – zijn hierbij betrokken?
  3. Welke competenties, instrumenten en hulpmiddelen worden ingezet?
  4. Wat zijn succes- en faalfactoren van grenzeloos ondernemen?
  5. Welke percepties zijn er ten aanzien van het ondersteuningsaanbod in de regio? Wat is reeds aanwezig van ondersteuning en wat ontbreekt?
  6. Welke ondersteuningsaanbod is er in de regio beschikbaar en wat ontbreekt?

De gehanteerde onderzoeksstrategie is opgezet volgens een case-study-aanpak, gebaseerd op Design Science principes. Design Science is immers gericht op het vinden van oplossingen voor praktijkproblemen, en ondersteunt beleidsmakers en managers bij de ontwikkeling van verbeterinstrumenten (Van Aken, 2004).

In het onderzoek dat zich over een periode van negen maanden (februari tot en met oktober 2018) uitstrekt wordt na een voorbereidende deskresearch met o.a. literatuurstudie voorzien in 40 interviews in de drie Scheldemondprovincies (20 aan elke landszijde) gevolgd door één focusgroep met adviseurs in april en één discussion paper workshop in mei 2018. In september wordt het onderzoek afgerond met een ideeëngeneratie – workshop (in functie van het beleidsadvies) om uiteindelijk in oktober 2018 te komen tot een onderzoeksrapport met daarin de nodige beleidsaanbevelingen.