3D-Printing Industrie

Projectleider Economische Impuls Zeeland
Partners TUA West
Totale kosten 73.500 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 43.500 EUR
Looptijd 2017

3D-printing bestaat al een tijd maar het wordt nog volop verder ontwikkeld. In de toekomst kan en zullen meer en meer producten geprint worden.

De industrie in Euregio Scheldemond heeft baat bij de realisatie van een Living Lab en een ‘3D print SHOP of Makers Lab’ voor een nieuwe 3D print industrie. Een operationeel Living Lab, ontwerpt, vindt uit, innoveert, ontwikkelt. Een Shop of makers Lab produceert volgens nieuwe 3D print productietechnieken. De beide Labs bieden hiermee bestaande industrieën, ondersteuning in ontwikkeling en innovatie van bestaande producten en productieprocessen.

De eerste en belangrijkste sleutel tot succes is samenwerking tussen Oost- , West-Vlaanderen en Zeeland.

Om dit tot een succes te maken zal het projectplan worden uitgevoerd door vertegenwoordiging uit Oost- en West- Vlaanderen via de Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen en Impuls Zeeland. Deze worden ondersteund door werkgroepen met deelnemers uit beide regio’s zoals de kennisinstellingen; Universiteit Gent voor zowel Polymeren als voor Metalen, Vives Kortrijk, IDC Kortrijk, Centexbel Gent, HZ Vlissingen. Ook wordt een samenwerking gezocht met Flam3D in Oost-Vlaanderen.

De interview ronde met bedrijven en kennisinstellingen die heeft plaats gevonden in de Zeeuwse regio, zal ook gehouden worden in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Aan de bedrijvenkant zal volop samenwerking zijn. Veel bedrijven met verschillende disciplines die hebben deelgenomen aan de interviews in Zeeland, zijn enthousiast en hebben ambitie en interesse tot investeren in de Alliantie. In de Oost- en West-Vlaanderen is de interviewronde voorzichtig gestart. Met name bij de kennisinstellingen is de interesse aanwezig. Bij Industriële bedrijven zijn de eerste resultaten hoopvol gestemd op een verdere samenwerking. Belangrijk is dat bedrijven die willen aansluiten, de eigen producten binnen hun eigen industrie kunnen behouden. De Alliantie moet volop bescherming bieden voor het bewaken van Geometrische kennis van bedrijven die deze zelf hebben ontwikkeld.