De Zeeuw van Vlaanderen

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Provincies Oost- en West-Vlaanderen
Totale kosten 74.403 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 57.403 EUR
Looptijd 2013 en 2014

De Zeeuw van Vlaanderen was een succesvol programma dat werd uitgezonden op de regionale televisiezenders in Euregio Scheldemond, AVS, WTV, FOCUS, TV Oost en Omroep Zeeland. Het achterliggend idee bij dit project was dat de regionale televisie het medium bij uitstek is om de grenzen ook in de hoofden te laten vervagen, onder meer door bij te dragen tot een betere wederzijdse kennis. Naast onderwerpen over (nieuwe) economie, cultuur, milieu, arbeidsmarkt, gezamenlijke geschiedenis en toerisme werd ook aandacht geschonken aan initiatieven op vlak van muziek, podiumkunsten, film, etc.

Bij deze editie wilden de partners aansluiten bij de thematiek van de veranderingen in demografie en leefbaarheid in de grensstreek, meer concreet bij de ‘Atlas van kansen’ welke voor het Vlaams-Zeeuwse grensgebied is ontwikkeld.

Doel van het project was om de zichtbaarheid van de Scheldemondregio, de Vlaams-Zeeuwse samenwerking en het reilen en zeilen bij de buren over de grens te vergroten. Dit via een programma, waarbij de nadruk kwam te liggen op die thema’s die in de kansenatlas worden aangedragen en relevant zijn voor de grensbewoner: banen over de grens, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en zorg, en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.