Klimaat adaptief grensbos

Projectleider EGTS Linieland van Waas en Hulst
Partners Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Bosgroep Houtland West-Vlaanderen
Totale kosten 56.171 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 56.171 EUR
Looptijd 2020-2022

In de Zeeuws-Wase bossen blijkt een groot gedeelte van de naaldbomen aangetast te zijn door de letterzetter. Deze kever houdt daarbij geen rekening met grenzen, waardoor we aan beide zijden van de grens het bosareaal zien inkrimpen. Een grensoverschrijdende aanpak van dit probleem dringt zich op. Dit project beoogt de Zeeuws-Wase bossen, in al hun glorie klimaat adaptief te herstellen.

Hetzelfde fenomeen doet zich tevens voor in het grensgebied in West-Vlaanderen. Ook hier verdwijnen grote stukken bos door dergelijke aantastingen waarbij de impact van de klimaatverandering de grondslag blijkt van het probleem.

Het bosareaal staat onder grote druk en dreigt te verdwijnen. Een groot gedeelte van de bospercelen is zowel in Nederland als Vlaanderen in handen van privéeigenaren, dit leidt tot grote versnippering en maakt het moeilijk om de impact in de Zeeuws-Wase bossen in te schatten. Het idee leeft dat door deze versnippering de impact te weinig erkend wordt bij bovenlokale overheden. Ondanks dat overheden inzetten op het uitbreiden van het bosareaal gaat momenteel ook veel bos verloren deels te wijten aan niet klimaat bestendige inplantingen in het verleden.

Het project wil boseigenaars en bosbeheerders in de Zeeuws-Wase bossen en West-Vlaanderen verenigen. In eerste instantie willen we de prevalentie van de aantasting in kaart brengen aan de hand van een initiële steekproef. Door bosbeheerders en privéeigenaars te verenigen brengen we niet alleen de aantastingen beter in beeld, we kunnen zo daadkrachtiger aan de slag gaan. Door studiewerk te doen met behulp van expertise-organisaties kunnen we een grondige en toekomstgerichte aanpak formuleren en in deze pilot uittesten. Dit biedt ook de mogelijkheid om privéeigenaars beter te informeren en een gezamenlijke aanpak te faciliteren.

Aan de hand van een pilot aanpak van een beperkt gebied op basis van grondige studie door gerenommeerde expertisebureaus uit Nederland en/of Vlaanderen zullen we een meer concrete klimaat adaptieve aanpak van het probleem kunnen voorstellen.

Op de lange termijn creëert het project kansen om zowel op financieel als klimaat adaptief vlak bosbezitters te sensibiliseren en te motiveren.