Drugs in het verkeer

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Provincies Oost- en West-Vlaanderen
Totale kosten 121.500 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 41.500 EUR
Looptijd 2008-2009

Een aanzienlijk deel van de coffeeshoptoeristen uit Frankrijk en Vlaanderen stapt in Terneuzen, na bezoek aan coffeeshops, onder invloed achter het stuur. Dit levert ernstige verkeersveiligheidsproblemen op in Zeeuws-, Oost- en West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Dit project speelt in op het gevaarlijke verkeersgedrag van deze autobestuurders.

Met de juiste aanpak en communicatie wilden de initiatiefnemers, verenigd in de Vakgroep Veiligheid Euregio Scheldemond ingrijpen op de factoren die maken dat men onder invloed achter het stuur stapt. Enerzijds wilden ze de kennis en informatieweergave vergroten, zoals de invloed van cannabis op de rijvaardigheid. Anderzijds wilden ze de risicoperceptie en houding van gebruikers beïnvloeden en de pakkans vergroten.

Zowel in België als in Nederland is cannabis de meest voorkomende drug in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dan ook dat deze drug de meest gebruikte drugs is bij bestuurders die betrokken raken bij een ongeval. Cannabis verlaagt de stuurcontrole, de afstandsinschatting, de reactietijd en andere factoren. Vooral in combinatie met een monotone rit en alcohol nemen de risico’s enorm toe. Vooral mannen in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar behoren tot die risicogroep.

In een onderzoek gaven respondenten aan dat toename van controles een reden zou zijn om niet meer naar Terneuzen te gaan. Tijdens het verkeersveiligheidsoverleg zijn daarom mogelijkheden voor handhavingsacties besproken. Onder andere de intensivering van de samenwerking tussen Belgische en Nederlands politie en het doorspelen van belangrijke informatie komt daarbij aan bod.

In het eerste jaar van dit project lag het accent vooral op de communicatiecampagne. Deze campagne is onder de naam ‘Don’t Blow and Drive’ gelanceerd op de 3 april 2009. In februari 2010 bleek uit de tussentijdse evaluatie reeds dat de communicatiecampagne duidelijk effecten heeft, een beduidend kleiner aantal coffeeshopbezoekers gaf aan onder invloed te rijden. In het tweede jaar lag de nadruk vooral op de handhavingsacties.

Bekijk hier het onderzoeksrapport.